Zkoušky podle zákona č.406/2000Sb. jsou ZDE!!!

Tisk
PDF

Český kamnářský institut, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ, s.r.o. (autorizovaná osoba) začíná organizovat přípravná proškolení a následně i složení zkoušek podle zákona č. 406/2000 Sb. o energii a to z následujících profesních kvalifikací:

a)    Kamnář montér kamen na biomasu (kód 36 -117 –H)

b)    Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147- H)

Jak už jsme psali dříve (viz jiné články), tak tyto profesní kvalifikace může složit pouze řemeslník, který je vyučen v oboru kamnář nebo má živnostenské oprávnění pro toto řemeslo. Dále je nutno říci, že povinnost mít některou z výše uvedených profesních kvalifikací musí mít jen ten řemeslník, který provádí zakázku, na které jsou nějaké dotační peníze, a to buď z Evropské Unie, státního rozpočtu, rozpočtu obcí, apod.

Jak je již dříve uvedeno, tak zkoušky budete moci skládat před autorizovanou osobou (RENOME CZ, s.r.o.), a to na třech místech v České republice (Mělník, Brno a Ostrava) a v termínech, které budeme postupně uveřejňovat na webových stránkách ČESKÉHO KAMNÁŘSKÉHO INSTITUTU o.s.(www.kamnarskyinstitut.cz) a firmy RENOME CZ, s.r.o. (www.renome.com).

Organizace zkoušky před autorizovanou osobou:

1)    Protože se jedná o nadstavbové profesní kvalifikace, tak součástí nebude praktická část zkoušky, ale pouze písemná část (test a otázky) a ústní část, kdy budou i kladeny otázky pro vysvětlení funkčnosti topidel, postupy návrhu, realizace, údržby a čištění - vše podle kritérií uvedených u profesních kvalifikací na stránkách Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz).

2)    Protože obě profesní kvalifikace (36-117-H i 36-147-H) jsou podle stejného zákona a u profesní kvalifikace 36-147-H je navíc uváděna problematika rozvodu tepla teplonosným médiem, tak stačí vykonat jen tuto zkoušku a bude pokrývat celou problematiku podle zákona č. 406/2000Sb. Pokud někdo nepotřebuje řešit u topidla „vodu“, stačí mu profesní kvalifikace 36-117-H.

3)    Profesní kvalifikace požadují u zkoušky znalosti minimálně z 15 technických norem, předpisů a nařízení, což není jednoduché, a také pořízení těchto materiálů je finančně velice náročné (cca 4 000,00 Kč). Proto budeme zajišťovat přípravná jednodenní soustředění, kde se budeme věnovat těmto předpisům, normám a problematice zkoušek z profesních kvalifikací. Tato soustředění budou probíhat v místech konání zkoušek z profesních kvalifikací, tedy Mělník, Brno a Ostrava. Počty účastníků budou limitovány s ohledem na počty pozvaných ke zkouškám. Cena těchto jednodenních soustředění je stanovena na 1 500,00 Kč bez DPH.

4)    Zkouška z profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147-H) bude trvat jeden den a bude v rozsahu 6-8 hodin, kdy jedna hodina trvá 60minut.

Cena této zkoušky je stanovena na 4 000,00 Kč bez DPH.

5)    Zkouška z profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu (kód 36-117-H) bude trvat jeden den a bude v rozsahu 6-8 hodin, kdy jedna hodina trvá 60minut.

Cena této zkoušky je stanovena na 3 000,00 Kč bez DPH.

 

Termíny přípravných soustředění a konání zkoušek:

A)    Mělník – prostory firmy KRBY TURBO, s.r.o.

  • 08.04.2015 (9,00 – 16,00hod): přípravné soustředění na obě profesní kvalifikace
  • 09.04.2015: zkouška na profesní kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

B) Ostrava – prostory firmy RENOME CZ , s.r.o.

  • 20.04.2015 (9,00 – 16,00hod): přípravné soustředění na obě profesní kvalifikace
  • 21.04.2015: zkouška na profesní kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

C) Brno – prostory SOU stavební, Brno - Bosonohy

  • 23.04.2015 (9,00 – 16,00hod): přípravné soustředění na obě profesní kvalifikace
  • 24.04.2015: zkouška na profesní kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

Úpravy termínů a další požadavky budou řešeny podle reakcí zájemců o složení zkoušek.

 

Za organizátory přípravných soustředění i autorizovanou osobu (RENOME CZ, s.r.o.) Ing. Antonín Šimáček.

 

>