Tisk
PDF

Projekt OPVK - Investice do rozvoje vzdělávání

  • Společnost RENOME CZ s.r.o. byla vybrána Výběrovou komisí k podpoře projektu s názvem
    „ Inovace vzdělávacího programu a tvorba studijních opor“ v kamnářské profesi.

  • Projekt je realizován v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory nabídky dalšího vzdělávání jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

  • Cílem projektu je prohloubit a rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v oboru kamnář. Doplnit vzdělávací moduly a vytvořit učební opory, které by rozšířily současné znalosti v kamnařině o výsledky měření, sumarizaci vhodných materiálů ke stavbě, tepelně-technické výpočty, ochranu životního prostředí apod.,a tím se prohloubily znalosti a zvýšila konkurenceschopnost firem v této oblasti. Vzniknou publikace „Příručka pro kamnáře II “ , „Kamnářské tabulky“a dva instruktážní filmy. V závěru projektu bude uskutečněna odborná konference a proběhne pilotní ověření se zástupci cílové skupiny.

  • Projekt bude ukončen v červenci roku 2012.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

 

>