Získat výuční list půjde i bez školy

Tisk
PDF

Od 1. 8. 2007 začíná platit nový zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Znamená to, že zájemce získá doklad o vzdělání v určitém oboru, aniž by ho v mládí studoval.

Jaké jsou možnosti:

• své poznatky z praxe a dosavadní zkušenosti předvedou a obhájí před komisí, která jim vystaví certifikát o kvalifikaci či přímo výuční list
• na základě těchto dokladů si bude moci založit živnost v novém oboru nebo se ucházet o nové zaměstnání, a to i v rámci EU, která bude tuto kvalifikaci uznávat
• v tomto roce lze žádat před komisí o uznání učebních oborů, tedy v našem případě – kamnáře. Za dva roky by pravidla měla platit např. i pro obory s maturitou.


Praktická realizace uznávání kvalifikací:

• zájemce o kvalifikační zkoušku se přihlásí u vybrané školy, agentury nebo hospodářské komory (budou mít udělenu licenci od Ministerstva školství).


Naše firma bude jistě patřit mez ně a nabídka forem přípravy i možnosti realizací budou uveřejněny v budoucnu na našich internetových stránkách.

Poznámka

Končí již doba diktátu vyvolených, kteří určují kdo a za jakých podmínek může dosud řemeslo kamnář provozovat. Věřím, že se tímto srovnají podmínky a zprůhlední skutečný stav v kamnařině.

Navíc se chystají i pravidla pro stanovování cen kamnářských výkonů a prací, které budou dobrou pomůckou pro všechny, kteří se snaží toto řemeslo dělat co nejlépe.

>

Novinky a aktuality