Rámcový e-learningový vzdělávací program

Končí 31 květen 2013 23:59

Kde Vřesina Vřesina, Česká republika

Založil Antonín Šimáček

renome@email.cz

http://kurzykamnar.cz/course/view.php?id=4

Celý program vzdělávání dospělých pro obor kamnář je tvořen z 20 kapitol. Základní orientací je systém Národní soustavy kvalifikací, hodnotící standard DK 36-045-H Kamnář montér topidel, který stanovuje kritéria a způsoby hodnocení a dává směr pro odbornou průpravu žadatelů. Jedná se o otevřený systém, který bude i v budoucnu doplňován a upřesňován podle požadavků a potřeb cílových skupin zájemců využívajících e-learningový způsob vzdělávání. Tento vzdělávací program bude také sloužit k dílčím školením a e-kurzům, kdy budou sestavovány i kratší kurzy o několika kapitolách pro doplňková a specializační školení, např. školení o normách, přepočítávacím programu nebo designu a dalších.

Rámcový e-learningový vzdělávací program vychází z požadavků na další vzdělávání dospělých v oboru kamnář a rámcově navazuje na podklady vypracované Ministerstvem školství , mládeže a tělovýchovy ze dne 19.4.2010, č.j. 1606/2010-23. Zároveň reaguje na změny pojetí systému vzdělávání, kdy vytvářející se systém celoživotního učení začíná vytvářet plynulé přechody, kooperaci i překrývání mezi oblastmi zahrnující vzdělávání, zaměstnání, resp. podnikání. U dospělých se klade důraz především na kvalifikace obecnější, oborově nespecifikované povahy, jako jsou např. znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií, ovládání cizích jazyků, komunikativní kompetence, práce v týmu, formy spolupráce s ostatními, apod. Jen spolu s tímto společným základem je uplatnitelná kvalifikace kamnář, jako oborově specifická, která je mnohem více závislá na situaci na trhu práce i na vývoji nových materiálů a technologií. U obou je zapotřebí stále více počítat s jejich změnami v průběhu produktivního života jednotlivce.


2010-01-01 00:01:00
2013-05-31 23:59:00

>