Návrhy staveb

Tisk

Naše firma se zabývá výhradně individuálními návrhy a případnou realizací výše jmenovaných topidel, převážně na tuhá paliva (dřevo, dřevěné brikety).
Každá nově navrhovaná stavba topidla by měla korespondovat s interiérem, do kterého je navrhována. A to nejen po stránce estetické, ale i technické. Měla by co nejvíce vyhovovat požadavkům zákazníka na budoucí způsob užívání.
Obě smluvní strany (zhotovitel i zákazník) musí mít na paměti omezující podmínky jednotlivých způsobů technického provedení (délky teplovzdušných rozvodů, výkon krbové vložky, dispozice požadovaných vytápěných prostorů, povrchové teploty tělesa).
Zvláště zdůrazňujeme zvýšenou opatrnost při navrhování do dřevostaveb.

Současně platné technické normy vymezují způsoby staveb a používané materiály a v následujících bodech uvádíme některé z nich.

Příklad zpracování návrhu krbu:

půdorys čelní pohled boční pohledy