Tisk

Projekt OPVK - Investice do rozvoje vzdělávání

  • Cílem projektu je prohloubit a rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v oboru kamnář. Doplnit vzdělávací moduly a vytvořit učební opory, které by rozšířily současné znalosti v kamnařině o výsledky měření, sumarizaci vhodných materiálů ke stavbě, tepelně-technické výpočty, ochranu životního prostředí apod.,a tím se prohloubily znalosti a zvýšila konkurenceschopnost firem v této oblasti. Vzniknou publikace „Příručka pro kamnáře II “ , „Kamnářské tabulky“a dva instruktážní filmy. V závěru projektu bude uskutečněna odborná konference a proběhne pilotní ověření se zástupci cílové skupiny.

  • Projekt bude ukončen v červenci roku 2012.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

 

Unable to read/write the source directory (/home/httpd/renome.com/www/images/opvk/), please verify the directory permissions (Go to: Fix permissions tutorial)